Консалтинг

Вхід до Spiderhelp UKR | ENG Пошук

Facebook

Втілення ваших ідей у життя
через управління проєктами

Угору

Підхід

Проблеми, які постають перед вами на шляху вашого розвитку, можна розв'язати. Так, вони унікальні, але це завжди дає можливості поліпшити продуктивність, оптимізувати структуру, змінити процеси й застосувати нові інструменти. Це добра нагода оцінити наявні проблемні зони, побачити нові можливості, запровадити зміни та досягти нового рівня зрілості вашої системи управління проєктами. Отримавши нові можливості, ви побачите нові перспективи, які принесуть ще більший успіх вашому бізнесу.

  • Незалежно від ваших цілей і наявних труднощів на шляху розвитку у нас є дві критичні умови для проєкту: досвід і прихильність до вашого успіху.
  • Досвід реалізації проєктів в Україні дозволяє нам враховувати специфіку ведення бізнесу в нашій країні, а міжнародний — задає стандарти та надає передові рішення.
  • Консультанти-практики, всебічна оцінка чинного положення і нових можливостей, гарантія результатів на кожному етапі та подальший супровід на шляху зростання нададуть вам головну конкурентну перевагу на ринку — саморозвиток системи управління проєктами й можливість бути на крок попереду конкурентів.
Ми практикуємо індивідуальний підхід до вирішення завдань, виходячи з ваших цілей і можливостей.
Загальний опис етапів циклу послуг представлено нижче.

Оцінка і можливості

Оцінка нових можливостей для досягнення цілей передбачає глибоке розуміння того, як ваша компанія функціонує на всіх рівнях: топ-менеджмент / спонсори проєктів, керівники функціональних підрозділів, керівники проєктів, учасники проєктних команд. Недостатня підтримка проєктів — зволікання з виділенням ресурсів, неприйняття результатів проєкту замовником — невизначені критерії передачі результатів проєкту, учасники не видають результати в термін, відсутність пріоритетів в задачах по проєктах, недостатня мотивація учасників проєктних команд — це мала частина проблем, з якими стикаються компанії.

У своєму підході ми сконцентровані на трьох ключових аспектах: люди, процеси та інструменти, формування кластерів розвитку організаційної структури.

Комплексна оцінка чинного положення, порівняння поточних можливостей і рівнів продуктивності дозволить нам локалізувати прогалини в компетенціях, знайти шляхи оптимізації організаційної структури й надати конкретні кроки змін для досягнення бізнес-цілей компанії.

Кластери розвитку

Для максимальної продуктивності й ефективності бізнесу всі стратегічні та структурні складові вашої компанії повинні відповідати один одному. Навіть стрімкий розвиток однієї складової може дати хвильовий ефект для загальної продуктивності бізнесу і поштовх для вдосконалення інших складових.

Кластери розвитку в компанії об'єднують лідерство, структуру управління, методологію і процеси, передові практики та постійне вдосконалення. Центри розвитку охоплюють все краще, що вже застосовується в компанії, та нове, яке дозволить стати ще ефективніше. Вони дозволяють досягати максимальних результатів, є центром впровадження адаптованих змін і створюють хвильовий ефект на всю організаційну структуру.

Методологія і процеси

Питання — чи впроваджені у вас правильні процеси працівникам на місцях для отримання правильних результатів?

В ідеалі організації досить регулювати процес методологією, щоб полегшити роботу людей і підвищити їх результати. Але, найчастіше, ми спостерігаємо іншу ситуацію — поліпшення процесів та відсутність цілісного і послідовного підходу до змін створює ще більше роботи та знижує продуктивність.

Наше завдання — оцінити процеси, їх адекватність цілям і зрілості системи управління проєктами, знайти шляхи вдосконалення згідно з планом змін для досягнення максимальних результатів, впровадити й оцінити результати. Головна мета — максимальні результати.

Розвиток і впровадження

Успішну компанію роблять люди, зацікавлені в результатах бізнесу. Вони знають і поділяють стратегічні цілі, розуміють, як працює організаційна структура компанії, знають, що їм потрібно зробити для особистого успіху і максимальних бізнес-результатів, розуміють як працюють процеси й використовують їх, знають свої кар'єрні шляхи, розвивають себе і свій професійний простір, показують максимальні результати, вдосконалюють свої компетенції.

Більша частина нових знань і практик вже на наступний день після навчання втрачаються, якщо вони не застосовуються в роботі. Підтримка впровадження змін та передових практик, напрацьованих співробітниками разом з консультантом в процесі навчання, дасть максимальну віддачу від інвестицій в навчання. Наш мікс-підхід: практикум, воркшоп, індивідуальний коучинг, підтримка — підтримає нові знання, допоможе впровадити негайні зміни в роботу і створить ґрунт для постійного самовдосконалення.

Оцінка результатів і нові можливості

Протягом консалтингового проєкту ваша компанія проходила процес необхідних поліпшень. На кожному етапі ми досягали певних результатів згідно з планом змін досягнення бізнес-цілей компанії.

Тепер прийшов час оцінити результати консалтингового проєкту загалом.

  • Чи досягли ми поставлених проєктом цілей?
  • Наскільки зросла продуктивність системи управління проєктом?
  • Які нові можливості компанії надає сьогоднішній рівень зрілості?

З досвіду можемо сказати, що оцінка результатів покаже додаткові бонус-результати для компанії: створені кластери розвитку для самовдосконалення організації, підвищені компетенції людей, застосування ефективних процесів, відповідність особистих цілей людей стратегічним цілям бізнесу, зацікавленість в максимальних результатах і головне — новий рівень зрілості та нові можливості бізнесу.