Втілення ваших ідей у життя
через управління проєктами

Угору

Політична обізнаність для керівників проєктів

Політична обізнаність для керівників проєктів

20 грудня 2021

Кожна організація має власну внутрішню політику. Для того, щоб успішно реалізувати проєкт, РМу необхідно розуміти міжособистісні відносини між топ-менеджерами, членами проєктної команди та іншими стейкголдерами, а також мати уявлення про те, як саме використати наявні ресурси для реалізації проєкту.

Політична обізнаність (ПО)– полягає у розумінні «павутини влади» та здатності орієнтуватися у ній для досягнення конкретних результатів. Важливою складовою ПО є усвідомлення того, яку стратегію використовує організація, хто саме наділений владою та впливом у конкретній галузі, і як правильно побудувати та розвинути робочі стосунки й комунікацію з зацікавленими сторонами проєкту. Простими словами, політично обізнаний менеджер розуміє, як працює організація, хто має правоприймати рішення, хто насправдіприймає рішення, хто слідує цим рішенням, тощо. Варто зазначити, що ПО – частина емоційного інтелекту, хоча в PMBOK Guide 6-ї та 7-ї редакцій ПО подається як окремий інструмент.

Дехто вважає, що політично обізнана людина може вміло маніпулювати іншими співробітниками та «грати у політику». Однак при правильному використанні ПО менеджер проєкту зможе краще організувати проєкт та розвинути стосунки з ключовими зацікавленими сторонами, які приймають рішення щодо проєкту.

Щоб розвинути навички політичної обізнаності, менеджеру проєктів необхідно:

  1. Чітко визначити мету проєкту та забезпечити її узгодження зі стратегією компанії.
  2. Створити власну мережу знайомств та робочих відносин, які допоможуть досягти мети проєкту. Таких союзників варто шукати як серед вищого керівництва, так і серед колег та виконавців робіт проєкту, і навіть за межами організації, яка виконує проєкт.
  3. Уважно спостерігати за тим, а) у чиїх руках зосереджено владу, б) хто має авторитет, а кого ігнорують, в) що люблять та не люблять люди, які мають владу. Такі знання допоможуть виявити того, хто зможе стати сильним союзником, та зрозуміти організаційну культуру.
  4. Не брати участь в обговоренні пліток, ставитись до них тактовно. Ніколи не критикувати інших за спиною та не висловлювати критику публічно. Якщо критикувати – то краще наодинці та конструктивно.
  5. Необхідно зробити так, щоб інші люди говорили про ваші досягнення. Якщо ж виникають нехороші плітки, варто впевнитися у тому, що проєкт просувається успішно, і що ви задоволені його прогресом, а на шляху на вас не очікують нові невідомі раніше ризики.

Менеджер проєкту, який не приділяє достатньо уваги розвитку своєї ПО, ризикує стати залежним від інших стейкголдерів, що не підтримують проєкт. Щоби уникнути цього, пропонуємо вам ознайомитись з моделлю поведінки в організації, яку розробили Саймон Бадделі та Кім Джеймс.Вона базується на 2-х аспектах:

  1. «Вміння читати»- навички, що допомагають оцінити ситуацію або становище, та «читати» відкриті та приховані процеси, що відбуваються у організації; розуміння того, у чиїх руках зосереджена влада; яка культура та стиль у компанії, тощо.
  2. «Вміння реагувати»- навички, які використовуються людьми для розуміння власного внутрішнього світу. Це те, як саме людина реагує на те, що відбувається навкруги.

Саймон Бадделі та Кім Джеймс також умовно поділяють персонал організації на 2 категорії – «політично обізнані» та «політично необізнані». Такий розподіл можна досить цікаво проілюструвати за допомогою тварин.

Перша категорія передбачає те, що людина розуміється на тому, що відбувається всередині компанії (розумна), а друга – те, що людина швидше за все не хоче звертати увагу на усі ці аспекти в організації (чистий,безвинний)


До категорії «політично обізнаних» відносять (мудру) сову та (розумну) лисицю, а до «політично необізнаних» - віслюка (невмілий) та вівцю (чиста, безвинна)

«Обізнані» - це ті, хто розуміє та використовує знання ПО, а також можуть здійснювати вплив на інших, а «необізнані» - ті, хто навіть не помічає існування усіх цих аспектів у організації і просто якісно та чесно виконують свою роботу. Така шкала також може містити подальший поділ на тих, хто буде використовувати «психологічні або кулуарні ігри» (лисиця, віслюк) та тих, хто буде «чинити чесно» (сова, вівця)

«Вівця» – політично наївний співробітник, який чесно та якісно виконує свої робочі обов’язки. Вони віддані та працьовиті, однак їм потрібен лідер, що буде вести їх за собою.

«Віслюки» так само як і «вівці» – політично наївні, однак на відміну від «овець» – діють у власних інтересах.

«Сови» – володіють політичною обізнаністю, знають, як співставити обов’язки та ролі співробітників у команді для досягнення результату. Вони віддані своїй організації, їх поважають колеги.

«Лисиці», так само як і «сови», політично обізнані, однак діють у власних інтересах та вважають їх важливішими за інтереси організації. Ця категорія людей безсумнівно вміє досягти результату, так як робить це для досягнення власної мети. Керуючи «лисицею», можна знайти вихід з багатьох складних ситуацій, однак варто зрозуміти мотивацію «лисиці»,так як вони схильні діяти для задоволення власних інтересів.

Варто зазначити, що ці тварини відображають поведінку людей, а не їх характер.

Такі знання допоможуть при розподілі ролей та визначенні осіб, які будуть займати ключові позиції у проєкті. Зазвичай саме «сови» - ідеальні кандидати на роль лідера, зокрема на роль керівника проєкту, однак часто їх досить важко знайти. У такому випадку варто використовувати «лисиць», діями яких обов’язково потрібно керувати.

Завдання проєктного менеджера полягає не в тому, щоб не загубитися у політиці організації та не в тому, щоб перетворити «лисицю» на «сову». Його мета – визначити, до якої категорії належить кожен з ключових стейкхголдерів, а також потенційні та вже призначені учасники проєкту, розуміти патерни їх поведінки, сприймати це як неодмінну прояву людської природи та зрозуміти, яким чином краще використовувати їх для досягнення успіху проєкту.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

Усі дописи