Втілення ваших ідей у життя
через управління проєктами

Угору

Публічна оферта

Шановний користувач сайту in-star.com.ua і spiderhelp.moodlecloud.com, звертаємо Вашу увагу на те, що користуючись сайтами in-star.com.ua і spiderhelp.moodlecloud.com в будь-якому вигляді (в тому числі, але не обмежуючись придбанням Вами освітніх послуг з використанням даного сайту, заповнення заявок, форм та ін.), ви підтверджуєте свою згоду з усіма умовами, зазначеними у даній публічній оферті, і це прирівнюється до підписання Угоди обома сторонами (між ТОВ «ІН-СТАР» і вами). Дана публічна оферта є обов’язковою для виконання обома сторонами. У разі незгоди з умовами даної публічної оферти, ви повинні утриматися від використання сайтів in-star.com.ua і spiderhelp.moodlecloud.com.

1. Терміни та визначення:

 • 1.1. Визначення і терміни, які вживаються в даній Публічній оферті, означають наступне:
  • 1.1.1. Акцепт - повне й беззастережне прийняття Публічної оферти шляхом здійснення дій по користуванню сайтами in-star.com.ua і spiderhelp.moodlecloud.com;
  • 1.1.2. Сайт - сукупність програмних і апаратних засобів з унікальною адресою в мережі Інтернет в доменних зонах in-star.com.ua і spiderhelp.moodlecloud.com разом з інформаційними ресурсами в текстовій, графічній або звукових формах, що перебувають в розпорядженні ТОВ «ІН-СТАР» і забезпечують доступ фізичних та юридичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інших інформаційних послуг через мережу Інтернет;
  • 1.1.3. Доступ до заходу - електронний лист, сформований ТОВ «ІН-СТАР», в тому числі, але не виключно, за вказівкою Організатора, що містить реквізити доступу до конкретного заходу (URL, код доступу), що надає Користувачеві право брати участь в обраному ним Заході.
  • 1.1.4. Інтернет-сторінка (HTML-сторінка) - сторінка Сайту, сукупність інтегрованих програмно-апаратним способом інформаційних матеріалів, включаючи текстові, графічні, призначені для публікації даних в мережі Інтернет в якості складової частини Сайту;
  • 1.1.5. Захід - тематичні тренінги, семінари, конференції, майстер-класи в форматі вебінару або онлайн консультації, інші дистанційні та очні / офлайн заходи подібного роду, які організовує Організатор або Компанія;
  • 1.1.6. Заявка - волевиявлення користувача брати участь в конкретному Заході, оформлене за допомогою Сайту, в порядку, встановленому цією Публічної офертою;
  • 1.1.7. Користувач - особа, яка акцептувала дану Публічну Оферту, і яка отримує доступ до інформації, розміщеної на Сайті.
  • 1.1.8. Обліковий запис - Аутентифікаційні дані та особисті дані користувача, що зберігаються на серверах сайту.
  • 1.1.9. Організатор - фізична особа-підприємець або юридична особа, яка організовує Захід і розміщує інформацію про Заході на Сайті для пропозиції їх Користувачам.
  • 1.1.10. Особиста сторінка - Інтернет-сторінка, створена за допомогою програмних можливостей Сайту в результаті отримання Користувачем облікового запису, що містить Особисті дані.
  • 1.1.11. Особисті дані - достовірна, повна і актуальна інформація, яка дозволяє ТОВ «ІН-СТАР» провести процедуру авторизації Користувача, і яка добровільно і безоплатно розміщується Користувачем на Особистій сторінці. Дана інформація надається Користувачем під час процедури реєстрації на Сайті, може містити ім’я, логін, адресу електронної пошти та інші відомості, які Користувач визнає за необхідне повідомити про себе. Зберігання особистих даних здійснюється з метою забезпечення можливості проведення авторизації на Сайті.
  • 1.1.12. Платіжна система - платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів від користувачів на рахунок ТОВ «ІН-СТАР» / Організатора за Заходи, доступні для придбання на Сайті.
  • 1.1.13. Реєстрація користувача на Захід - встановлена ТОВ «ІН-СТАР» процедура і результат внесення в базу зареєстрованих користувачів, їх особистих даних та / або іншої інформації про користувача з метою ідентифікації користувача. У процесі реєстрації Користувачеві пропонується заповнити анкету, в якій останній вказує Особисті дані на підставі яких ТОВ «ІН-СТАР» надає Користувачеві доступ до конкретних Заходів. За результатами реєстрації створюється обліковий запис Користувача на Сайті;
  • 1.1.14. Консультант - фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка є автором Заходу та / або особою, відповідальною за проведення Заходу;

2. Предмет та умови Угоди

 • 2.1. Дана угода є офіційною публічною пропозицією (офертою) і містить всі істотні умови надання яких ТОВ «ІН-СТАР» (далі - Компанія) всім зацікавленим особам послуг із забезпечення доступу до сервісів Сайту.
 • 2.2. Компанія в порядку і на умовах, передбачених цією офертою, надає Користувачеві можливість використання Сайтом, а Користувач зобов’язується використовувати Сайт відповідно до умов цієї Оферти.
 • 2.3. Сайт Компанії є майданчиком для розміщення Заходів та інформації, пов’язаної з тематикою Заходів, а також інформації, пов’язаної з діяльністю Компанії в цілому.
 • 2.4. Факт використання Сайту Користувачем є повним і беззастережним акцептом (прийняттям) умов цієї Оферти.
 • 2.5. Розклад, кількість і тривалість Заходів, опублікованих на Сайті, а також вартість Заходів та інші суттєві обставини з проведення Заходів можуть публікуватися на Сайті в режимі реального часу.
 • 2.6. На умовах, передбачених відповідними угодами між Компанією та Організатором, Компанія у взаєминах з Користувачами діє від власного імені, але за дорученням Організатора, надаючи технічний супровід в реалізації Користувачам Доступу до Заходів та інформації, пов’язаних з тематикою таких Заходів.
 • 2.7. Користувач погоджується з тим, що умови цієї Оферти в майбутньому можуть бути змінені Компанією шляхом розміщення чинної редакції цієї Оферти на Сайті.

3. Користування Сайтом

 • 3.1. Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з умовами цієї Угоди до моменту реєстрації на Сайті. Користування інформаційними ресурсами Сайту, а також оформлення Користувачем заявки на участь у Заході на Сайті означає повне і безумовне прийняття Користувачем положень цієї Угоди.
 • 3.2. Оформляючи заявку на участь в Заході, Користувач дає згоду Компанії / Організатору на обробку своїх персональних даних.
 • 3.3. Користувач не має права передавати свої логін і пароль доступу до Заходів і закритих матеріалів, пов’язаних з ними, третім особам і несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб зберігання.
 • 3.4. Користувач несе відповідальність за збереження в конфіденційності свого паролю. При виявленні Користувачем фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису, він зобов’язується в найкоротші терміни повідомити Компанію про цю обставину.
 • 3.5. Компанія ніколи не вимагає надання Користувачем будь-якого номера або пін-коду банківської платіжної картки. У разі появи таких запитів (на Сайті або у вигляді електронних повідомлень) Користувачеві слід негайно припинити використання Сайту і повідомити про це Компанію.
 • 3.6. Компанія ніколи не направляє Користувачеві електронних запитів з проханням вказати, підтвердити або яким-небудь іншим чином повідомити Компанії або Організатору пароль Користувача для доступу до персональної сторінки на Сайті. Пароль зберігається на Сайті в зашифрованому вигляді.
 • 3.7. У разі втрати Користувачем аутентифікаційних даних для доступу на Сайт, або при необхідності змінити логін, пароль або адресу електронної пошти, вказану Користувачем при оформленні заявки, повторне повідомлення Користувачу втрачених даних і / або зміна логіна, пароля або адреси електронної пошти можуть бути здійснені після звернення користувача за письмовим запитом в Компанію за адресою support@in-star.com.ua із зазначенням в такому запиті прізвища, імені та по батькові користувача, логіна користувача. Повідомлення Користувачеві втрачених даних здійснюється за адресою електронної пошти, вказаною Користувачем при оформленні заявки на участь в Заході. Компанія зробить все можливе, щоб надавати Користувачеві доступ до його Особистих даних, можливість виправити їх (якщо вони невірні) і, якщо необхідно, видалити їх.
 • 3.8. Користувач погоджується з тим, що в разі непрацездатності Сайту, або в зв’язку з плановим обслуговуванням, або внаслідок яких-небудь неполадок, Користувач не висуватиме регресивні вимоги щодо Компанії.
 • 3.9. Заходи та інформаційні матеріали надаються Компанією на умови «як є» і «як доступно». Компанія / Організатор не заявляє і не гарантує придатності, надійності, доступності, своєчасності, безпеки, відсутності помилок або точності наданих інформаційних ресурсів, Заходів або пов’язаних з ними матеріалів, а також в явному вигляді відмовляється від будь-яких гарантій або умов (явних чи неявних), в тому числі гарантій товарної придатності, придатності для певної мети, правового титулу і непорушення прав інтелектуальної власності.
 • 3.10. Компанія / Організатор не дає ніяких гарантій, що Користувач отримає конкретні результати від участі в Заході і / або користування Сайтом. Участь в Заходах та користування Сайтом здійснюється виключно на власний ризик Користувача.

4. Права та обов’язки Користувача

 • 4.1. Права Користувача:
  • 4.1.1. Користувач має право використовувати Сайт, зокрема шляхом отримання розміщеної на Сайті інформації про Заходи, а також шляхом отримання можливості брати участь в Заходах, оформивши Заявку, здійснивши дії, передбачені Компанією та / або Організатором і отримавши Доступ до Заходів.
  • 4.1.2. Користувач має право використовувати Сайт іншим способом, передбаченим Компанією.
  • 4.1.3. Користувач має право відмовитися від участі в Заходах після оформлення та оплати Заявки тільки в разі обґрунтованої (поважної) причини такої відмови, в строк не пізніше дати початку першого зайняття. В цьому випадку, Компанією / Організатором проводиться повернення сплачених Користувачем грошових коштів протягом 30 (тридцяти) днів з дати отримання письмового повідомлення від Користувача про відмову від участі у Заході, або ж сплачені кошти можуть бути зарахованими для оплати іншого Заходу.
  • 4.1.4. Користувач-фізична особа користується всіма правами споживача відповідно до чинного Законодавства України, що регулює такі відносини.
  • 4.1.5. Користувач має право на повернення грошових коштів, сплачених ним за участь у Заході, на правилах і умовах, описаних у цій Угоді.
 • 4.2. Обов’язки Користувача:
  • 4.2.1. Користувач зобов’язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі оформлення заявки на Сайті для участі у Заході.
  • 4.2.2. Користувач зобов’язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких цілях інформацію і матеріали, які стали йому доступні на Сайті, за винятком їх використання для особистих цілей.
  • 4.2.3. Користувач зобов’язаний підтримувати в справному технічному стані власне обладнання і канали зв’язку, що забезпечують йому доступ до Сайту, входити на Сайт під своїм логіном та паролем одночасно тільки з одного пристрою (персонального комп’ютера, планшета і т.д.). Компанія не несе відповідальності за ненадання послуги з доступу до Сайту та / або до окремих сервісів Сайту з причин, не залежних від Компанії.
  • 4.2.4. Користувач зобов’язується знайомитися з актуальною версією цієї Угоди при кожному відвідуванні Сайту до моменту початку користування сервісами Сайту.
  • 4.2.5. У разі виникнення питань щодо способів та умов оплати за участь в Заході Користувач зобов’язується попередньо, до подачі Заявки, ознайомитися з такими способами і умовами оплати за допомогою вивчення і прийняття умов цієї Угоди, а також, при необхідності, комунікацій зі співробітниками Компанії / Організатора.
  • 4.2.6. Користувач зобов’язується ознайомитися зі змістом, умовами оформлення заявки, реєстрації та порядком проведення Заходів, а також з додатковими вимогами, що пред’являються Компанією / Організатором до оформлення Заявки. У разі, якщо Користувачеві не повністю зрозумілі будь-які умови проведення Заходів, в тому числі, порядок оплати, Користувач зобов’язується уточнити ці умови, а при неможливості уточнення відмовитися від оформлення Заявки та участі в Заходах.
  • 4.2.7. Користувач зобов’язується оплатити в повному обсязі самостійно або через третіх осіб вартість участі в Заході. Після такої оплати у Користувача виникає право брати участь в Заході або скористатися іншою відповідною послугою, що надається Компанією / Організатором.
  • 4.2.8. У разі незгоди Користувача з цією Угодою або змінами, які вносяться в нього Компанією, Користувач зобов’язаний відмовитися від використання Сайту, проінформувавши про це Компанію.
  • 4.2.9. При використанні Сайту, Користувач зобов’язується:
   • 4.2.9.1. Не розміщувати на Сайті і / або не направляти куди-небудь через / за допомогою Сайту (не завантажувати, не зберігати, не публікувати, не поширювати, не надавати доступ або іншим чином не використовувати будь-яку інформацію, включаючи посилання на неї) будь-які матеріали наступного характеру:
    • (I) такі, що порушують чинне Законодавство України, норми міжнародного права або права зарубіжних країн; які містять погрози, наклеп або образу; дискредитують інших осіб, що порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок; які носять непристойний характер або містять нецензурну лексику, порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру, насильства, як за участю неповнолітніх, так і без; містять сцени жорстокого поводження з тваринами; містять опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення або до вчинення дій, що становлять загрозу життю і (або) здоров’ю, в тому числі до заподіяння шкоди своєму здоров’ю;
    • (II) такі, що порушують в тій чи іншій мірі честь і гідність і ділову репутацію, права та охоронювані законом інтереси інших осіб, в тому числі права неповнолітніх;
    • (III) такі, що сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної (етнічної) ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства, пропагують фашизм чи ідеологію расової переваги, інші соціальні патології;
    • (IV) такі, що містять екстремістські матеріали, що пропагують злочинну діяльність або містять поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;
    • (V) такі, що містять інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
    • (VI) такі, що містять рекламу або описують привабливість вживання наркотичних речовин, в тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок «бінауральних ритмів»), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;
    • (VII) такі, що носять шахрайський характер;
    • (VIII) інші матеріали, що містять негативну інформацію, здатну завдати шкоди здоров’ю та / або розвитку дітей;
    • (IX) інші матеріали, які спонукають інших осіб на протиправну поведінку, яка тягне за собою кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та іншу відповідальність або яким-небудь чином порушує положення чинного законодавства. Будь-які дії Користувача, які, на думку Компанії, обмежують права іншого Користувача, не допускаються.
   • 4.2.9.2. Не розміщувати на Сайті і не направляти через / за допомогою Сайту матеріали, які є рекламою будь-яких товарів або послуг, без отримання попередньої прямої згоди Компанії.
   • 4.2.9.3. На завантажувати, не відправляти або іншим чином не використовувати Сайт, будь-який матеріал, який підлягає охороні відповідно до Законодавства України про інтелектуальну власність, особисту інформацію та інші матеріали, захищені законодавством без отримання вираженого дозволу власника прав на об’єкт.
   • 4.2.9.4. Не вводити в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого Користувача.
   • 4.2.9.5. Не спотворювати інформацію про себе.
   • 4.2.9.6. У будь-якому вигляді, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, не намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача.
   • 4.2.9.7. Не здійснювати незаконний збір та обробку персональних даних інших людей.
   • 4.2.9.8. Не розміщувати будь-яку інформацію, яка за даними Компанії, є небажаною, не відповідає цілям Сайту, обмежує інтереси інших осіб або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті.
   • 4.2.9.9. Не застосовувати роботів, «програми-павуки», «програми-скрапери» та інші автоматизовані засоби для доступу до Сайту без письмового дозволу Компанії.
   • 4.2.9.10. Не здійснювати дії, які несуть або можуть нести надмірне або непропорційно велике навантаження на інфраструктуру Сайту, які можуть перешкоджати його правильній роботі.
   • 4.2.9.11. Не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не створювати похідні роботи, не поширювати або публічно не відтворювати будь-який контент сайту, програмний код, який є частиною Сайту або послуг, пропонованих на Сайті, без попередньої письмової згоди Компанії і відповідної третьої сторони.
   • 4.2.9.12. Не втручатися (намагатися втрутитися) в роботу Сайту і не виконувати будь-які дії на Сайті способами, не передбаченими цією Угодою.
   • 4.2.9.13. Не здійснювати дії, спрямовані на обхід заходів, які Компанія може використовувати для запобігання або обмеження доступу до Сайту або будь-якої частині Сайту, включаючи пристрої, які запобігають або обмежують використання або копіювання будь-якого матеріалу або накладають обмеження на використання Сайту або матеріалу, що міститься в ньому.
   • 4.2.9.14. Не поширювати спам-повідомлення, що містять прохання переслати це повідомлення іншим Користувачам і / або іншу небажану інформацію.
   • 4.2.9.15. Не намагатися втрутитися або поставити під загрозу цілісність Сайту або безпеку, не розшифровувати будь-який трансфер з / в сервер, який обслуговує Сайт.
   • 4.2.9.16. Не завантажувати невірні дані, віруси або інші шкідливі програми на Сайт або через нього.
   • 4.2.9.17. Не збирати і не зберігати особисті дані третіх осіб, включаючи ім’я облікового запису, використовуючи технології або засоби, що відрізняються від тих, які використовуються або можуть використовуватися на Сайті.
   • 4.2.9.18. Не порушувати права третіх сторін.
   • 4.2.9.19. Не видавати себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства без достатніх на це прав, у тому числі працівників Компанії, власника сайту, і не використовувати інші форми і методи незаконного представництва інших людей в Інтернеті, а також не вводити в оману інших користувачів або Компанію.
   • 4.2.9.20. Нести відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Користувачами, а також за будь-яку взаємодію з іншими Користувачами, яка здійснюється ним на свій страх і ризик.
   • 4.2.9.21. Повністю і виключно нести відповідальність за будь-які відносини з третіми особами, які виникли в зв’язку або в результаті використання Сайту, включаючи відповідальність Користувача перед третіми особами, які беруть участь в приватній і / або комерційній та / або некомерційній діяльності Користувача через Сайт, а також відповідальність Користувача за його власні збитки і витрати, понесені в результаті взаємодії Користувача з третіми особами у зв’язку з використанням Сайту.
   • 4.2.9.22. Не порушувати норми чинного законодавства України, повністю і виключно нести відповідальність за здійснення з використанням Сайту діяльності, забороненої або такою, що порушує Законодавство України, а також діяльності, яка вимагає спеціального дозволу (ліцензії) для проведення такої діяльності, без отримання такого дозволу (ліцензії ).

5. Права, обов’язки та відповідальність Компанії

 • 5.1 Компанія має право:
  • 5.1.1. Виконувати модифікації будь-якого програмного забезпечення Сайту, тимчасово призупиняти роботу Сайту при виявленні значних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою підтримки і запобігання несанкціонованого доступу до Сайту. Компанія не зобов’язана проводити оновлення та / або поліпшення та / або вдосконалення і / або будь-яку іншу зміну роботи Сайту. Компанія залишає за собою право в будь-який час і з будь-якої причини змінити, зупинити, або припиняти роботу Сайту, щоб визначити можливості і обмеження використання Сайту, а також вводити і змінювати порядок використання Сайту.
  • 5.1.2. Використовувати особисту інформацію Користувача, представлену останнім будь-яким способом, який не суперечить законодавству України.
  • 5.1.3. Консультувати Користувача під час оформлення / підтвердження / оплати вартості участі в Заході, в тому числі самостійно зв’язуватися з Користувачем за адресою електронної пошти або телефонним номером, вказаним Користувачем при оформленні заявки на Сайті.
  • 5.1.4. У будь-який час змінювати умови даної Публічної оферти в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Користувача, шляхом публікації змін на Сайті, не пізніше 3-х робочих днів з дня її прийняття / внесення. Компанія рекомендує Користувачеві регулярно перевіряти умови Публічної оферти на предмет змін і / або доповнень. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення Компанією змін і / або доповнень до Публічної Оферти означає безумовне і повне прийняття і згоду Користувача з такими змінами і доповненнями.
  • 5.1.5. Переуступати або іншим способом передавати свої права та обов’язки, що випливають з її відносин з Користувачем, третім особам за умови дотримання передбачених Законодавством України прав та інтересів Користувача.
  • 5.1.6. У разі порушення Користувачем умов цієї Публічної Оферти, Компанія має право заблокувати обліковий запис Користувача, або іншим чином обмежити його доступ до Сайту з повідомленням по електронній пошті або за допомогою Особистої сторінки або без такого повідомлення.
  • 5.1.7. Компанія має право змінити веб-додаток, що забезпечує обмін даними (веб-інтерфейс Заходу) і програмне забезпечення Заходу, а також змінювати вимоги технічного і програмного забезпечення, які повинні використовуватися Користувачем для участі в Заході. При всіх і будь-яких із зазначених змін ця Угода діятиме щодо таких змін за винятком випадків, коли Компанією прямо повідомлено про інше.
 • 5.2. Обов’язки та відповідальність Компанії:
  • 5.2.1. Компанія повинна інформувати Користувача про статус виконання Заявки і про факт здійснення успішної оплати вартості участі в Заході. Фактом того, що Користувач поінформований, є факт відправки електронного листа на адресу електронної пошти, вказану Користувачем при реєстрації на Веб-сайті, який містить відповідну підтверджуючу інформацію.
  • 5.2.2. Компанія несе відповідальність за зберігання і обробку персональних даних Користувача, забезпечує конфіденційність цих даних в процесі їх обробки відповідно до умов цієї Угоди, Політикою конфіденційності та захисту персональних даних Компанії відповідно до умов розділу 8 цієї Угоди, а також відповідно до чинного Законодавства України .
  • 5.2.3. Розмір відповідальності Компанії за цією Угодою обмежений шляхом встановлення граничної суми збитків, що підлягають відшкодуванню. Така гранична сума збитків в будь-якому випадку не може перевищувати вартість участі в Заході, яке проводилося з використанням Сайту. Компанія не несе відповідальності за непрямі чи опосередковані збитки, упущену вигоду, втрату ділової репутації Користувача та інше.
  • 5.2.4. Якщо інше прямо не передбачено цією Угодою або умовами участі в конкретному Заході, Компанія не є особою, відповідальною за проведення Заходів. Всі зобов’язання з приводу проведення Заходів, надання платних послуг виникають між Користувачем і Організатором Заходу.

6. Умови надання доступу до Заходів

 • 6.1. Надання Користувачеві доступу до заходів можливе за умови оформлення Користувачем заявки на Сайті. Після успішного оформлення заявки Користувачем, Компанія приймає на себе права та обов’язки перед Користувачем, зазначені в цій Угоді. Користувач отримує на адресу електронної пошти, вказаної у заявці, логін (ім’я, нікнейм) і пароль, що є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача до своєї Особистої сторінки на Сайті.
 • 6.2. Оформлення Користувачем на Сайті заявки на участь в Заході є безкоштовним і добровільним.
 • 6.3. Користувач отримує доступ до сервісів Сайту і заходами при наявності у нього технічної можливості скористатися цим доступом.
 • 6.4. Інформація про конкретні Заходи та / або функціональний склад конкретних Заходів, інформація про умови надання доступу до Заходів та / або про безкоштовний характер проведення Заходів, специфікація вимог та / або рекомендації з технічного забезпечення для доступу до Заходів, інші відомості або вимоги, які повинні та / або можуть бути повідомлені Користувачу відповідно до цієї Угоди або вимог Законодавства України, вважаються наданими Користувачеві належним чином, якщо зазначені відомості:
  • 6.4.1. Опубліковані на Сайті Компанії; та/або
  • 6.4.2. Доведені до відома Користувача при укладанні Договору в тексті Договору; та/або
  • 6.4.3. Доведені до відома Користувача за допомогою електронних повідомлень, спрямованих на електронну пошту Користувача, вказану їм при реєстрації на Захід; та/або
  • 6.4.4. Надруковані в рекламних та інформаційних матеріалах Компанії; та/або
  • 6.4.5. Доведені до відома Користувача при його зверненні за контактними адресами і телефонами Компанії; та/або
  • 6.4.6. Доведені до відома Користувача іншими способами, доступними Компанії, у тому числі через засоби масової інформації (рекламу).
 • 6.5. Доступ користувача до участі в Заході, інформація про який розміщено на Сайті, надається за умови 100% передоплати вартості участі в такому Заході, в порядку та у спосіб, зазначений в цій Угоді, на Сайті або повідомленні Користувачеві іншим чином. Оплата здійснюється протягом 30 (тридцяти) днів з моменту подачі Заявки, але, в будь-якому випадку, не пізніше початку Заходу.
 • 6.6. Оформлення Заявки за допомогою Сайту підтверджується інформаційними (обліковими) записами програмного контролю з’єднання Сайту. Будь-які дії Користувача за передплатою / відмовою від Заявки мають рівнозначну юридичну силу, якщо сторони уклали відповідну угоду в письмовій формі.
 • 6.7. У разі, якщо після завершення процедури оплати вартості участі в Заході, але в будь-якому випадку не пізніше дня початку Заходу, Користувач з тієї чи іншої причини не отримав доступ до Заходу, йому необхідно звернутися в службу підтримки Компанії за контактним номером телефону Компанії або іншим номером , вказаним на Сайті.
 • 6.8. Компанія залишає за собою право анулювати участь Користувача в Заході, при цьому компанія / Організатор не зобов’язані повертати внесену плату в разі порушення Користувачем правил поведінки на Заході. Зазначеними порушеннями є публікація Користувачем в коментарях або іншим чином в перебігу Заходу інформації, забороненої п.4.2.9.1. цієї Угоди, в тому числі такої, що розпалює міжнаціональні конфлікти, містить нецензурні вислови або іншим чином ображає інших учасників Заходу або Консультанта, публікації інформації, яка не стосується тематики Заходу, або публікації рекламної інформації.
 • 6.9. Компанія залишає за собою право анулювати участь Користувача в Заході в разі встановлення факту передачі їм реквізитів для участі в Заході третім особам, в тому числі шляхом публікації у відкритому доступі індивідуального посилання (URL), яке було надано Компанією для участі Користувача в даному Заході, поширення Користувачем інформації та матеріалів, одержаних ним у зв’язку з участю в Заході. Використання інформації та матеріалів допускається тільки для особистих потреб та для особистого використання Користувача. Доступ Користувача для участі в Заході забезпечується не більше ніж для одного глядача.
 • 6.10. Компанія / Організатор залишають за собою право скасувати / перенести Захід.
 • 6.11. Інформація, яка розміщується на Сайті по конкретному Заходу, а також Контент Заходу, додається на Сайт Компанії. Користувач розуміє і погоджується, що, використовуючи Сайт, він може отримати інформацію, яка є суб’єктивною, може містити оціночний і суперечливий характер.
 • 6.12. Сайт Компанії може містити посилання на інші ресурси мережі Інтернет. Акцептуючи дану Публічну Оферту, Користувач погоджується, що Компанія не несе ніякої відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх контент, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням контенту цих ресурсів.
 • 6.13. Компанія може вирішити припинити надання певних функцій Сайту в будь-який час і з будь-якої причини. Ні в якому разі Компанія / Організатор не несе жодної відповідальності за будь-які збитки в результаті такого припинення дії або відсутності доступу до таких функцій.

7. Ціна, порядок та форма розрахунків, повернення платежів

 • 7.1. Розрахунки за надання Користувачеві доступу до Заходів та інформаційних ресурсів, пов’язаних з ними, здійснюються між Користувачем та Компанією / Організатором безпосередньо або, в разі застосування Користувачем засобу платежу через платіжну банківську карту, через Процесора платежів Компанії / Організатора.
 • 7.2. Компанія має право приймати грошові кошти від користувачів за Заходи, організовувані Компанією, а також за використання окремих інформаційних ресурсів Сайту, право інтелектуальної власності на які належить Компанії.
 • 7.3. Ціни вартості участі в Заході вказуються на Сайті для кожного Заходу окремо в момент відкриття збору Заявок на участь в конкретному Заході, або повідомляються Користувачеві шляхом надсилання електронного повідомлення.
 • 7.4. Користувач перераховує кошти Компанії / Організатору Заходу в розмірі вартості участі в Заході, в порядку 100% передоплати.
 • 7.5. Користувачі-нерезиденти здійснюють оплату у валюті, відповідно до виставленого Компанією / Організатором рахунку. Будь-які банківські комісії, що стягуються обслуговуючим Користувача банком або банками-кореспондентами, сплачуються Користувачем.
 • 7.6. Спосіб оплати визначається Компанією / Організатором і доводиться до відома Користувача через Сайт на сторінці кожного Заходу або шляхом надсилання електронного повідомлення, або іншим обраним Організатором способом. Способи оплати включають банківський переказ, платіжна банківська картка (платіж через Сайт).
 • 7.7. Користувач самостійно вибирає зручний для себе метод оплати серед можливих, і який доступний на Сайті на момент оплати для кожного Заходу окремо. Методи і способи оплати, які не передбачені і недоступні на Сайті для здійснення і підтвердження оплати, не приймаються.
 • 7.8. Компанія має право надавати як один, так і кілька варіантів методів оплати. Компанія має право в будь-який час і на свій розсуд змінювати / видаляти будь-які методи оплати на Сайті без зобов’язання будь-яких повідомлень і внесення змін до цієї Угоди.
 • 7.9. При обраному методі оплати платіжною карткою Користувач вказує інформацію, пов’язану з платіжними картками, а саме: номер карти, термін дії, CVC / CVV-код і ім’я власника платіжної картки і дає згоду Платіжній Системі на обробку своїх персональних і платежів по переказу грошових коштів за обраний Захід.
 • 7.10. При виборі методу оплати платіжною карткою, Користувач уповноважує Платіжну систему списати з вказаної ним платіжної картки / банківського рахунку, через обраний спосіб оплати, повну вартість участі в Заході, зазначену на Сайті, включаючи комісії, відповідні націнки за переказ коштів, суму можливої конвертації і курсової різниці, які будуть застосовані до проведення оплати, а також уповноважує Платіжну систему використовувати його платіжні та персональні дані для (i) оплати вартості участі в Заході, (ii) обробки повернення платежів, якщо це необхідно, і (iii) для інших цілей, необхідних для виконання умов цієї Угоди. Користувач повністю усвідомлює і погоджується з тим, що на момент оплати Компанії невідомий розмір додаткових витрат за обробку платіжних транзакцій.
 • 7.11. Компанія / Організатор має право запросити у Користувача, а Користувач зобов’язується надати банківську виписку та / або платіжну квитанцію для вирішення спірних фінансових питань, пов’язаних з оплатою вартості участі в Заході, з поверненням коштів у випадках, передбачених Законодавством України, а також для вирішення інших спірних фінансових питань.
 • 7.12. При створенні / оформленні заявки на участь в Заході в разі вибору методу оплати платіжною карткою, кошти на платіжній картці Користувача можуть блокуватися з подальшим їх списанням. Списання коштів з платіжної картки може відбуватися Компанією, Організатором або Процесором платежів Компанії / Організатора. Користувач зобов’язується вжити всіх заходів для того, щоб списання коштів з платіжної картки було можливим і доступним в будь-який час Компанією або Організатором (наприклад, всі обмеження і ліміти банку-емітента для здійснення оплати повинні бути зняті Користувачем до моменту фактичного списання коштів з рахунку) .
 • 7.13. Днем оплати вважається день надходження грошових коштів на банківський рахунок одержувача коштів.
 • 7.14. У разі, якщо Захід не відбудеться з вини Компанії, грошові кошти, отримані Компанією / Організатором від Користувача в якості оплати участі в такому Заході, підлягають поверненню Користувачу протягом 30 днів з дати скасування Заходу, або можуть бути зараховані в рахунок оплати іншого Заходу.
 • 7.15. У разі якщо Користувач з причин, не залежних від Компанії, що не використав своє право участі в Заході, та не повідомив Компанію про обґрунтовану (поважну) причину неможливості Користувача прийняти участь у Заході не пізніше дня початку другого зайняття, то зобов’язання Компанії вважаються належним чином виконаними, в обумовленому обсязі і в строк, а оплачені Користувачем кошти поверненню не підлягають.
 • 7.16. У разі скасування або перенесення Заходу, а також, в разі, якщо Користувач відмовився від участі в Заході через перенесення даного Заходу, Компанія / Організатор зобов’язані відшкодувати Покупцю повну вартість сплачених ним коштів за участь в такому Заході.
 • 7.17. Користувачеві, що бажає відмовитися від участі в Заході з причин, не залежних від Компанії / Організатора даного Заходу, в разі, якщо про дане бажання Користувач повідомив не пізніше, ніж за день до дати початку першого зайняття, відшкодовується вартість участі в Заході, сплаченого Користувачем, за вирахуванням витрат, фактично понесених Компанією / Організатором.
 • 7.18. У разі придбання Користувачем подарункового сертифікату на участь у Заході, та якщо фізична особа, зазначена на подарунковому сертифікаті, не скористалась цим подарунковим сертифікатом до завершення строку його дії, зазначеного на такому сертифікаті, з причин, не залежних від Компанії, то зобов’язання Компанії вважаються належним чином виконаними, в обумовленому обсязі і в строк, а оплачені Користувачем кошти поверненню не підлягають.

8. Використання персональних даних

 • 8.1. Компанія використовує персональні дані Користувачів виключно для таких цілей:
  • 8.1.1. Реєстрація Користувача Компанією на Сайті, надання Користувачеві можливості повноцінного використання сервісів Сайту.
  • 8.1.2. Відображення профілю Користувача на Сайті в особистому кабінеті.
  • 8.1.3. Встановлення і підтримка зв’язку між Користувачем та Компанією, консультування з питань надання послуг, надання клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням Сайту.
  • 8.1.4. Виконання Компанією зобов’язань перед Користувачем, який оформив заявку на участь у Заході, платному чи безкоштовному, а також за іншими угодами з Компанією.
  • 8.1.5. Розсила Компанією на адресу електронної пошти Користувача повідомлень рекламного характеру; таргетування рекламних матеріалів. За Користувачем залишається право відмовитися від розсилки. В даному випадку його ім’я та електронна адреса будуть автоматично видалені з бази даних Компанії.
  • 8.1.6. Поліпшення якості обслуговування користувачів і модернізація Сайту Компанії шляхом обробки запитів і заявок від Користувача.
  • 8.1.7. Статистичні та інші дослідження на основі знеособленої інформації, наданої Користувачем.
  • 8.1.8. Розміщення на Сайті, в офіційних групах соціальних мереж та інших спільнотах Компанії в мережі Інтернет, інших рекламних та інформаційних джерелах, в цілях, не пов’язаних з встановленням особи Користувача, відео- матеріалів, отриманих в процесі надання послуг, відгуків про послуги, що надаються Компанією, залишених Користувачем.
 • 8.2. Обробка персональних даних
  • 8.2.1. Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється на серверах, що забезпечують функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатися в Базі персональних даних або в окремій таблиці Бази даних Сайту.
  • 8.2.2. Персональні дані обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна в зв’язку з виконанням вимог законодавства України.
  • 8.2.3. Обробка персональних даних Користувача включає вчинення Компанією наступних дій: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення.
 • 8.3. Згода Користувача на обробку персональних даних Компанією
  • 8.3.1. Користувач приймає умови цієї Угоди і дає Компанії інформовану і усвідомлену згоду на обробку своїх персональних даних:
   • 8.3.1.1. Шляхом заповнення форми для реєстрації, розміщеної на Сайті, для участі в Заході, Користувач вважається таким, який надав згоду на обробку своїх персональних даних при проставленні галочки в полі "Я погоджуюся на обробку моїх персональних даних" в момент натискання кнопки "Зареєструватися";
   • 8.3.1.2. Шляхом відправлення запиту на зворотний дзвінок і при заповненні форми зворотного зв’язку, які Користувач направляє Компанії при заповненні форми зворотного зв’язку на Сайті або в електронних сервісах (Google і т.д.), Користувач вважається таким, який надав згоду на обробку своїх персональних даних в момент натискання кнопки, яка підтверджує відправку заявки (кнопки можуть називатися "Відправити", "Зареєструвати" та іншим аналогічним чином).
   • 8.3.1.3. При оформленні підписки на отримання інформаційних та новинних матеріалів від Компанії - шляхом заповнення форми для оформлення підписки на розсилку, розташованої на Сайті. Користувач вважається таким, який надав згоду на обробку своїх персональних даних при проставленні галочки в полі "Погоджуюсь на обробку персональних даних" в момент натискання кнопки "Підписатися".
   • 8.3.1.4. При будь-якому користуванні Сайтом, за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення. Користувач вважається таким, який надав згоду на обробку своїх персональних даних в момент початку користування Сайтом.
  • 8.3.2. Згода Користувача на обробку Компанією його персональних даних діє з дня надання згоди на їх обробку, і протягом терміну, необхідного для досягнення цілей обробки персональних даних.
  • 8.3.3. Користувач має право відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши в Компанію письмове повідомлення на електронну пошту, вказану на Сайті, про бажання відкликати свою згоду на обробку персональних даних.
 • 8.4. Зберігання персональних даних здійснюється (в залежності від того, яка подія настане раніше):
  • 8.4.1. до моменту видалення особистого кабінету Користувача на сайті на його письмове звернення на електронну адресу Компанії;
  • 8.4.2. до моменту їх знищення Компанією - в разі надходження від Користувача відкликання згоди на обробку персональних даних або вимоги про знищення персональних даних.
 • 8.5. Поширення персональних даних може здійснюватися Компанією виключно у таких випадках:
  • 8.5.1. При обробці персональних даних з метою відображення даних Користувача для інших учасників Заходів, в яких бере участь Користувач, для підтримки комунікації, в тому числі при наданні послуг дистанційним способом.
  • 8.5.2. З метою розміщення відгуків про послуги, що надаються Компанією, залишених Користувачами, на Сайті компанії, а також в інших різних інформаційних джерелах.
  • 8.5.3. З метою розміщення відеоматеріалів, отриманих в процесі надання послуг, в різних інформаційних джерелах.
  • 8.5.4. Компанія має право здійснювати передачу персональних даних третім особам (Процесорам Компанії) з дотриманням таких умов:
   • 8.5.4.1. Третя особа забезпечує конфіденційність персональних даних при їх обробці і використанні; зобов’язується не розкривати іншим особам, а також не поширювати персональні дані користувачів без їх згоди.
   • 8.5.4.2. Третя особа гарантує дотримання наступних заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних при їх обробці: використання засобів захисту інформації; виявлення і фіксація фактів несанкціонованого доступу до персональних даних та вжиття заходів з відновлення персональних даних; обмеження доступу до персональних даних; реєстрація та облік дій з персональними даними; контроль і оцінка ефективності застосовуваних заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних.
  • 8.5.5. Компанія не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Угоді. Компанія розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід’ємним змістом в тому числі особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, і тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Компанії.
 • 8.6. Захист персональних даних
  • 8.6.1. Компанія приймає необхідні і достатні правові, організаційні та технічні заходи для захисту інформації, що надається Користувачами, від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб. Однак, незважаючи на всі зусилля, Компанія не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають за межами регулювання Компанії.
  • 8.6.2. Компанія використовує стандартні методи роботи такі, як зашифрований зв’язок, приміщення, що охороняються, системи мережевого захисту і системи захисту паролем для забезпечення конфіденційності персональних даних.
  • 8.6.3. Компанія надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим співробітникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації і даних відповідно до вимог Компанії.
  • 8.6.4. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти. При переході по посиланням на інші веб-сайти дія цієї Угоди на такі веб-сайти не поширюється.

9. Права інтелектуальної власності

 • 9.1. Контент Сайту і контент Заходів є інтелектуальною власністю Компанії або в її користуванні на підставі належним чином оформленої згоди третіх осіб і підлягає охороні відповідно до Законодавства України. Поширення Користувачем будь-яким способом отриманої на Заході інформації в комерційних цілях без отримання прямої згоди Компанії на такі дії забороняється.
 • 9.2. Надання Користувачеві доступу до сторінок Сайту не означає, що Користувачеві надається ліцензія на використання об’єктів інтелектуальної власності Компанії. Всі права, крім явно наданих Користувачеві цією Угодою, зберігаються за Компанією.
 • 9.3. Будь-яке програмне забезпечення, яке доступне на Сайті, та / або надається для користування в рамках Заходу, є об’єктом інтелектуальної власності Компанії та / або її партнерів. Використання програмного забезпечення Заходу регулюється умовами ліцензійного договору, надається Користувачеві для прийняття його умов при використанні такого програмного забезпечення. У разі якщо ліцензійний договір на використання програмного забезпечення Заходу не надається Користувачеві, Компанія надає Користувачеві право використовувати програмне забезпечення Заходу виключно для особистого некомерційного використання Користувача, при цьому плату за використання такого програмного забезпечення Заходи включено у вартість участі в Заході. Всі права на програмне забезпечення Заходу, включаючи авторські та інші виняткові права щодо такого програмного забезпечення, зберігаються за Компанією та / або виробником програмного забезпечення Заходу.

10. Форс-мажор

 • 10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цією Угодою, якщо їх виконанню перешкоджає надзвичайна і невідворотна за даних умов подія (непереборна сила), в тому числі, але не виключно: військові дії, заворушення чи саботажі; стихійне лихо; відключення електрики, інтернету або телекомунікацій; або державних обмежень. При цьому, термін виконання зобов’язань за Угодою відкладається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини.

11. Порядок вирішення спорів та претензій

 • 11.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цією Угодою Сторона, чиє право порушено, направляє письмову претензію (вимогу) іншій Стороні.
 • 11.2. Всі претензії (скарги) користувача до Компанії з використанням Сайту повинні направлятися Користувачем на адресу електронної пошти Компанії, вказану на Сайті, у вигляді відсканованої копії, з обов’язковою наступною відправкою оригіналу претензії (скарги) на поштову адресу Компанії, вказану на Сайті. Термін розгляду претензії (скарги) користувача Компанією складає 15 (п’ятнадцять) календарних днів з моменту отримання претензії (скарги) за адресою Компанії, після закінчення якого Компанією приймається одне з таких рішень: (i) про незгоду з претензією (скаргою) і про відмову в її задоволенні; (Ii) про повну або часткову згоду з претензією (скаргою) і про повне або часткове задоволення вимог Користувача.

12. Порядок відправки повідомлень

 • 12.1. Повідомлення, претензії, запити, заяви і інші офіційні матеріали передаються Сторонами одна одній в такий спосіб:
  • 12.1.1. від Компанії Користувачеві - шляхом направлення на адресу електронної пошти, вказану Користувачем при оформленні заявки на Сайті, якщо інше не передбачено у відповідному пункті цієї Угоди;
  • 12.1.2. від Користувача до Компанії - шляхом направлення на адресу електронної пошти, зазначеної на Сайті. Письмові звернення, що направляються Користувачем на адресу Компанії, повинні бути підписані Користувачем. Письмові звернення, які не підписані Користувачем, Компанією до розгляду не приймаються.

13. Інші умови

 • 13.1. Ця Угода вважається укладеною з моменту прийняття даної Публічної Оферти, що виражається в користуванні Користувачем Сайтом, і діє до моменту його припинення однією із Сторін.
 • 13.2. Умови даної Публічної оферти діють до моменту відкликання / зміни Публічної оферти Компанією.
 • 13.3. Ця Угода може бути розірвана в будь-який момент за згодою Сторін.
 • 13.4. Компанія має право розірвати цю Угоду і припинити доступ Користувача до сервісів Сайту в односторонньому порядку в будь-який момент і з будь-яких причин на свій розсуд, а також в разі порушення Користувачем будь-якої з умов, визначених цією Угодою.
 • 13.5. У разі укладення цієї Угоди (акцепту даної Публічної оферти) в письмовому вигляді, розірвання Угоди в односторонньому порядку однією із Сторін проводиться шляхом направлення відповідної письмової заяви іншою Стороною.
 • 13.6. Приймаючи умови даної Публічної Оферти, Користувач висловлює свою згоду на отримання інформації про всі інші Заходи, доступ до участі в яких надає Компанія, незалежно від терміну дії цієї Угоди за умови того, що така згода може бути відкликаною Користувачем в будь-який момент шляхом направлення відповідного звернення на адресу Компанії.
 • 13.7. Всі питання, не врегульовані цією Угодою, вирішуються відповідно до чинного Законодавства України.

14. Відомості про Компанію

 • ТОВ «ІН-СТАР»
  ЄДРПОУ: 36185520
  вул. Михайла Бойчука, 28, Київ 01103, Україна
  Адреса електронної пошти: info@in-star.com.ua